รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
1812121056
ลงโปรแกรมใหม่...
ปรเมษฐ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
887143473
2018-12-12
1812121055
ติดตั้งเราท์เตอร์และเซ็ทอัพจำนวน1จุด(มีเราท์เตอร์อยู่แล้ว)...
อมร
กองกลาง
2296
2018-12-12
1812111054
MS office ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ...
ปริยากร
สาขาวิชาการบัญชี
2147483647
2018-12-11
เชิดชัย
1812071053
แก้ปัญหาไวรัสในเครื่องเช่า Front หาย ...
กมลทิพย์
กองนโยบายและแผน
5101
2018-12-07
เชิดชัย
1812071052
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ทั้งWiFiและ LAN ค่ะ มีปัญหา...
เพ็ญพักตร์
สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน
44
2018-12-07
1812071051
เปลี่ยนภาษาไม่ได้...
กมลทิพย์
กองนโยบายและแผน
5101
2018-12-07
1812061050
-ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ 1 เครื่อง -ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ 1 เค...
วิรุภกา
กองบริหารงานบุคคล
2660
2018-12-06
1812041049
ตัวกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต ไม่กระจายสัญญาณ ไม่สามารถใช้ WIFI ประจำอาค...
วราภรณ์
กองกลาง
2292
2018-12-04
1812041048
ลง window ใหม่...
ดวงนภา
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
3515
2018-12-04
เชิดชัย
1811301047
ติดตั้ง MS Office 2016 และโปรแกรมสแกนไวรัส...
ครรชิต
สำนักงานผู้อำนวยการ
2535
2018-11-30
เชิดชัย
1811301046
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถบูตและเข้าใช้ windows ได้...
สุรินทร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3330
2018-11-30
เชิดชัย
1811301045
เดินสายอินเตอร์เน็ต...
ศิรันต์ญา
สำนักงานผู้อำนวยการ
885906528
2018-11-30
1811291044
ลงwindows ใหม่...
จุฑารัตน์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2880
2018-11-29
เชิดชัย
1811291043
เข้าวินโดว์ไม่ได้...
พิตินันท์
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
5015
2018-11-29
เชิดชัย
1811271042
ิอินเตอร์เนตใช้งานไม่ได้...
ณฐกร
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
950453979
2018-11-27
1811271041
ใช้ อินเตอร์เนตไม่ได้ ...
นรารักษ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3848
2018-11-27
เชิดชัย
1811271040
ลงวินโดว์ใหม่...
นิตยา
สาขาวิชาการจัดการผังเมือง
859267822
2018-11-27
เชิดชัย
1811271039
กำจัดไวรัส...
จันทนา
สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
3434
2018-11-27
เชิดชัย
1811261038
ลงวินโดว์ใหม่...
ศศิธร
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
910569486
2018-11-26
เชิดชัย
1811261037
เครื่องอัพเดทตัวเองอัตโนมัติบ่อย ๆ ...
รัชฎา
กองพัฒนานักศึกษา
2370
2018-11-26
เชิดชัย


Total 988 Record : 50 Page : 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]