ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดแอนิเมชั่น หัวข้อ "สื่อสาธารณะกับการสื่อสารข้อมูลเพื่อปวงชน (Information for all)"


รายละเอียดตามไฟล์แนบ

โดย สมพร อินบุญเชิด ,งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา วันที่ลงประกาศ 2016-08-26 10:06:40
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2