ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด I love Techno Takorai รวมเงินรางวัลกว่า 52,000 บาท


ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "I love Techno Takorai"เนื่องในงานครบรอบ 60 ปีเทคโนตะโกราย?เพื่อเป็นการเปิดโอกาสและการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์การถ่ายภาพและเล่าเรื่องราวของสถาบันอันภาคภูมิใจของทุกคน ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิวทิวทัศน์ สถาปัตยกรรม ผู้คนหรือสถานที่ประทับใจและภาพกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งช่างภาพจะต้องสะท้อนภาพความงดงาม และมุมมองคุณค่าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ภายใต้แนวคิด I love Techno Takorai

โดยผู้ชนะเลิศการประกวดในโครงการนี้จะได้รับโล่เกียรติยศจากนายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตรสำหรับผู้สร้างสรรค์ผลงานมูลค่า 52,000 บาท ผู้ชนะการประกวดจะได้จัดแสดงผลงานในงานราตรีคืนสู่เหย้า 60 ปี เทคโนตะโกราย และจัดแสดงในห้องประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ศูนย์วัฒนธรรม มทร.อีสาน


กำหนดการประกวด

--------------------------------------------------

1.ประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการในวันที่ 19 กันยายน - 18 พฤศจิกายน 2559

2.เปิดรับผลงาน

ส่งทางไปรษณีย์ วันที่ 10 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2559

ส่งด้วยตนเอง วันที่ 10 ตุลาคม - 18 พฤศจิกายน 2559

3. คัดเลือกและตัดสินผลงาน วันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2559

4. ประกาศผลการประกวดวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 

ทาง www.rmuti.ac.th และ Facebook : I love Techno Takorai

5. มอบรางวัลวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 (ในงานราตรีคืนสู่เหย้า 60 ปี เทคโนตะโกราย)


- ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการประกวดภาพถ่าย?I love Techno Takorai

- ดาวน์โหลดใบสมัคร


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ผู้ประสานงาน:คุณยุพาพรรณ คนกระโทก โทร. 044-233059 มือถือ 085-3085523

ผู้ช่วยประสานงาน:คุณไพฑูรย์ เคนท้าว มือถือ 080-1667816 (เวลา 10.30 น. - 16.00 น.)

ทาง www.rmuti.ac.th และ Facebook : I love Techno Takorai


โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2016-09-15 12:21:04
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2