ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญชาว มทร.อีสาน ทุกท่าน ร่วมโครงการเปิดโลกกิจกรรม ปีการศึกษา 2559


องค์การนักศึกษา ขอเชิญคณาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน 

เข้าร่วม โครงการเปิดโลกกิจกรรม  ปีการศึกษา 2559  

ในวันพุธที่ 21 กันยายน  2559 ตั้งแต่เวลา 13.00  ถึง 23.00 น. 

ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

ซึ่งภายในโครงการดังกล่าว จัดให้มีกิจรรม ประกอบด้วย

                    1. การจัดนิทรรศการแสดงผลงานและการรับสมัครสมาชิกชมรม

                    2. การออกร้านจำหน่ายสินค้า /เกมส์แจกของรางวัล

                    3. กิจกรรมการแสดงของชมรมและสโมสรนักศึกษา

                    4. การประกวด RMUTI Freshy Boy and Girl 2016

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับหน่วยกิจกรรม ประเภทบังคับเลือก จำนวน 4 หน่วย 

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2016-09-15 12:32:17
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1