ข่าวประชาสัมพันธ์ » แจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 สามารถดำเนินการแจ้งเปลี่ยนคำนำหน้า, วัดตัวตัดชุดครุย และชำระค่าถ่ายภาพหมู่ ได้แล้ว ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 35 ชั้น 2 (


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่?http://www.oapr.rmuti.ac.th/ga2016/

หรือสามารถโทรสอบถามได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน: 044 233067 ต่อ2700-2734

โดย อำภา ขำคมเขตร ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2016-09-20 12:52:56