ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
มทร.อีสาน สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม-ส่งเสริมการแต่งกายผ้าพื้นเมือง

ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาที่ส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยดีเด่น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับสถานศึกษา...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
นศ.เทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ คว้าชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดนวัตกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา นางสาวจิรนันท์ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ และ นางสาวสุมลทิพย์ ด่านกระโทก นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ ชั้นปีท...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
ผู้ว่าเมืองโคราชมอบโล่พลเมืองดีให้นักศึกษา มทร.อีสาน ที่ช่วยผู้ประสบภัยสีคิ้ว

วันที่ 28 มิ.ย. 61 นักศึกษาและศิษย์เก่า มทร.อีสาน นายจักรพันธุ์ จักรแก้ว (ศิษย์เก่า) นายอมรเทพ มีมาก และนายบวรพงศ์ พรมห์บุตร พลเมืองดีที่ใ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน ขึ้นแท่นที่ 1 ในโคราช เป็นหน่วยงานที่รณรงค์การแต่งกายชุดผ้าไทย ประจำปี 2561

วันที่ 28 มิ.ย. 61 คณะผู้แทน มทร.อีสาน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
อาจารย์-นักศึกษาศิลปกรรมฯ มทร.อีสาน คว้า 3 รางวัลระดับประเทศ!!

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิขาออกแบบบรรจุภัณฑ์ และสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน ได้รับรางวัลอันดั...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน คว้าอันดับ 10 กีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 37

มทร.อีสาน ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัย ที่คว้าอันดับ 10 จากการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ.ครั้งที่ 37 ในปี 256...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
ศิษย์เก่า และ นศ.มทร.อีสาน พลเมืองดีที่เข้าช่วยเหลือประสบอุบัติเหตุรถไฟไหม้ที่สีคิ้ว

จากอุบัติเหตุรถเก๋งข้ามเกาะกลางถนนพุ่งชนตอม่อสะพาน ที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมานั้น ทราบว่ามีพลเมืองดี...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
นศ.วิศวกรรมไฟฟ้าได้รับรางวัลความประพฤติดี 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นายประสบโชค แสงโพดา นายกสโมสรนักศึ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน และกลุ่มนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ รับมอบเงินรางวัล โครงการ “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา ปี 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลชนะเลิศ โครงการ &...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
นศ.ออกแบบนิเทศศิลป์ ปี3 คว้าชมเชย ประกวดตราสัญลักษณ์แบรนด์ร้อยเอ็ด

ขอแสดงความยินดี นางสาวผุสดี เสงี่ยมกลาง นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน คว้ารางวัลช...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
นศ.ออกแบบนิเทศศิลป์ ปี2 คว้ารองชนะเลิศออกแบบสื่อดิจิทัล

ขอแสดงความยินดี นางสาวญาสุมินทร์ ศิริเกษมวัฒนา และ นางสาวมนธีรา มนกลาง นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปีที่ 2 คณะศิลปกรรมและออกแบบอ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
นักศึกษา มทร.อีสาน โชว์ผลงานสื่อ info graphic ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพระดับนานาชาติ

นักศึกษา มทร.อีสาน โชว์ผลงานสื่อ info graphic ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพระดับนานาชาติ นางสาวอธิญชย์ญา สบกลาง และ นายธนกฤต บริรักษ์เมธี นัก...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
งาน Startup Thailand League 2018 ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอแสดงควายินดีกับ นศ.คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และนศ.คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน วันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2561 อาจารย์เอกชัย แซ่จึง และ ดร.วศิน...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
เครื่องจักรกลเกษตร มทร.อีสาน คว้า 3 รางวัลจากงานระดับชาติ

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมาได้ส่งผ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์คว้า 2 รางวัล "รายการชนช้างกราฟิก graphic design battle ปี3"

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน ได้รับรางวัลชนะเลืศและรองชนะเลิศอันดั...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
การประกวดโครงงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลกา...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหาร มทร.อีสาน ชนะเลิศในโครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ (การจัดการ-การจัดการทั่วไป4/2 สมทบ) คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ที่สร้างชื่อเสียงมหาวิทยาลัยเทคโ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มทร.อีสาน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มทร.อีสาน นายสรศักดิ์ แก้วแสน นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มทร.อีสาน นา...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
สรุปผลการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 10

สรุปผลการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 10 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่&nb...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
บริษัทภายนอกสนับสนุนทุนการศึกษา นศ.เรียนดี มทร.อีสาน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นางจันทนา เอี่ยมสว่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา รับมอบทุนจากนายธนง มั่นวงศ์ ประธานชมรมตะโกรายตะว...

อ่านข่าวฉบับเต็ม

ข่าวกิจกรรม

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
มทร.อีสาน จัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 9 ส.ค. 61 มทร.อีสาน ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพร...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสานจัด Thank You Party ขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดตั้งชมรมอีสานออร์เคสตรา เตรียมจัดซื้อเครื่องดนตรี เน้นให้บริการดนตรีแนวอีสานสากล ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 มทร.อีสาน จัดงานขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดตั้งชมรมอีสานออร์เคสตรา Thank You Party ในโครงการหารายได้สนับสนุนกา...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ชวนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรม “ดำวันแม่เกี่ยววันพ่อ”

วันที่ 4 สิงหาคม 2561 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ มทร.อีสาน จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมการดำนา “ดำวันแม่เกี่ยววันพ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
อธิการบดี มทร.อีสาน ในรายการบ่ายนี้มีคำตอบ

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ให้สัมภาษณ์ในรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ เผยข่าวดีพร้อมสร้างมหาวิทยาลัยแห่งอนาคต วางหลักสูตรระบบราง/...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน ส่งมอบของใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาว

วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 มทร.อีสาน นำของบริจาคเครื่องอุปโภค/บริโภคที่จำเป็นทั้งหมด ส่งต่อให้จังหวัดนครราชสีมาดำเนินการจัดส่งช่วยเหลือผู้ประส...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน จัดโครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง เตรียมต่อยอดการขนส่งระบบรางของประเทศ

  วันนี้ (31 ก.ค.61) วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน จัดโครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง โดยม...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

วันที่ 26 ก.ค. 61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการแลกเป...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน เข้าประชุมความร่วมมือสถานศึกษาระดับอาเซียน

วันที่ 26 ก.ค. 61 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าร่วมในงานประชุมความร่วมมือ The 10th China &nd...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายพระพร ร.10 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 25 ก.ค. 61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร อ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
โครงการภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

วันที่ 20 ก.ค. 6) ศูนย์ศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มทร.อีสาน โดยมี ผศ.ดร.จักรกฤ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาไทย

วันที่ 20 ก.ค. 61 มทร.อีสาน ได้จัดโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาไทย ณ วัดมาบมะค่า ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี ผศ.ชูชัย ต.ศิร...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน น้อมจิตบริจาคโลหิต-เฉลิมพระเกียรติ ร.10

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน แผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน จัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยเ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน จัดพิธีไหว้ครู น้อมรำลึกถึง “ดร.วทัญญู” พร้อมยกย่องนักศึกษาผู้ประพฤติดีและสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย

วันนี้ (12 ก.ค. 61) มทร.อีสาน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน โดยมี ศ.(พิเศษ)ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
ผลการประกวดจัดพานไหว้ครู ประจำปี 2561

ผลการประกวดจัดพานไหว้ครู ประจำปี 2561 ประเภทสวยงาม -ชนะเลิศ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ -รองชนะเลิศ อันดับ1 สาขาวิชาการตลาด -รองชนะเลิศ อันดับ2โ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน ต้อนรับสำนักงานมาตรฐานการอาชีวฯ ร่วมหารือระบบราง

วันที่ 4 ก.ค. 61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร และอาจารย์ด้านระบบราง ให้การต้อนรับนางเจิดฤดี ชินเวโรจน์...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน จัดพิธีทำบุญมหาวิทยาลัย

วันที่ 4 ก.ค. 61 เวลา 06.30 น. ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.อีสานกว่า 500 คนร่วมพ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มท.อีสาน ทำบุญสมโภชพระนพฯ พระประจำมหาวิทยาลัย

วันที่ 3 ก.ค. 61 เวลา 18.00 น. ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.อีสานกว่า 200 คน ร่วม...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2561

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มทร.อีสาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเท...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
มทร.อีสาน ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนกรกฏาคม 2561

วันนี้ (3 ก.ค. 61) ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และนายธนนันต์ อยู่หว่าง ผู้ช่วยอธิการบดี ได้เข้าร่วมก...

อ่านข่าวฉบับเต็ม
การประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) ครั้งที่ 6/2561

วันที่ 2 ก.ค. 2561 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน และประธานที่ประชุม ทปอ.มทร. ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโ...

อ่านข่าวฉบับเต็ม

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ข่าวบริการนักศึกษา

 • ข่าวแวดวงการศึกษา

 • ข่าวรับสมัครงาน

 • ข่าวบริการศิษย์เก่า

» ประกาศรับใบแสดงผลการศึกษา (รบ.,Transcript) และ ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560 เปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)  
» ขอเชิญชาวมทร.อีสาน ร่วมโครงการมทร.อีสาน ทอดผ้าป่ากตัญญู บูชาคุณ 
» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
» ประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ KM สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2560 
» ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 
» คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
» ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2561 และศูนย์ป้องปรามการรับน้องประชุมเชียร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561 
» การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ยื่นเรื่องได้ตั้งวันที่ 2 กรกฏาคม ถึง 28 กันยายน 2561 
» ประชาสัมพันธ์งานวิเคราะห์หรืองานวิจัยสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
» รายละเอียดการประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา 
» ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ 
» สิ่งที่นักศึกษาควรทราบเกี่ยวกับ กยศ./กรอ. 
» แบบคำร้องขอจัดตั้งชมรม/ต่อทะเบียนชมรม ปีการศึกษา 2561  
» ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 
» ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมนักศึกษา 
» ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 
» การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ยื่นเรื่องได้ตั้งวันที่ 2 กรกฏาคม ถึง 28 กันยายน 2561 
» ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 
» ช่องทางการติดต่องานทะเบียนและประมวลผล 
» ประกาศเรื่องการรับเงินคืนค่าหอพัก รอบที่1,และรอบที่2 
» ประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพัก รอบที่ 4 (ข้อมูล ณวันที่23 มิถุนายน 2560) 
ไม่พบข่าวการศึกษา หรือข่าวต่างๆในหมวดนี้หมดอายุแล้ว
 อ่านข่าวย้อนหลัง...
 » เรื่อง เลื่อนการเปิดผนึกเอกสารเพื่อพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันชุณหวัณฯ จาก วันที่ 14 สิหาคม 2561 เป็น วันที่ 15 สิหาคม 2561 
» ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวส. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองพัฒนานักศึกษา จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองพัฒนานักศึกษา จำนวน ๑ อัตรา 
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาโท ประจำงานเลขานุการ สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา 

 • จัดซื้อ/จัดจ้าง

 • ราคากลาง

 • ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

 • ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found