ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน  2 คน

ทุน Erasmus + เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนนานาชาติโดยสหภาพยุโรป (EU) ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา

 • เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานทุกระดับและทุกหลักสูตร
 • มีผลสอบภาษาอังกฤษ: TOEIC 500-650 (TOEFL iBT 45-55 / IELTS
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 1,000 EUR ฟรี
 • ค่าครองชีพ 3,000 EUR / 750 / คน/ เดือน) ฟรี
 • ค่าหอพักในมหาวิทยาลัยที่ 120 EUR / คน / เดือน (480 EUR ต่อ 4 เดือน) ฟรี
 • สถานที่ศึกษา: มหาวิทยาลัย Miskolc (UM) ประเทศฮังการี
 • ระยะเวลาการศึกษา: ภาคการศึกษาที่ 2/2561, : 4 เดือน (1 ภาคการศึกษา) 1 กุมภาพันธ์ - 30 พฤษภาคม 2561
 • ทุกหลักสูตรเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
 • หน่วยกิตที่ได้รับ: สูงสุด 30 หน่วยกิต
 • หน่วยกิตทั้งหมดที่ได้รับในฮังการีได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • เยี่ยมชมเว็บไซต์มหาวิทยาลัย และรายละเอียดหลักสูตร http://erasmus.uni-miskolc.hu/courses

Contact Person Mr. Thomas Baksay Tel. 0893005124 

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม