วันนี้ (29 พ.ย.59) กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนา “โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ร่วมกันลดโลกร้อน” ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 จัดโดย องค์กรบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องวี-วัน 6 โรงแรมวีวันโคราช ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สำหรับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก และเพื่อเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกในกิจกรรมต่างๆ ที่ทางหน่วยงานผู้เข้าร่วมสัมมนาจัดขึ้น โดยมีหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานในกลุ่มโรงพยาบาล โรงแรม สถาบันการศึกษา ชุมชน บริษัท ห้างร้าน เข้าร่วมการสัมมนาเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งได้ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม การลดมลภาวะในด้านต่างๆ และการประหยัดพลังงาน เพื่อเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม