วันที่ 1 ธ.ค. 59 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ได้ทำความร่วมมือ (MOU) กับ โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ในโครงการ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง” เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์แก่โรงเรียน และชุมชนในเขตพื้นที่บริการ สร้างโอกาสทางการศึกษาต่อในประชาคมอาเซียน สร้างอาชีพและความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเครือข่าย สนับสนุนทุนการศึกษา พร้อมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากร ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม