เมื่อวันที่ 4-10 ธันวาคม 2559 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ นำทีมผู้บริหาร มทร.อีสานทั้งสิ้น 37 คน ประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการกอง พร้อมด้วย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้บริหารจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงเรียนคานาอาน (Canaan Farmers’ School) สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Leadership for Change) ที่ มทร.อีสานจัดขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้และเสริมสร้างทัศนคติความเป็นผู้นำหวังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์การไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนสืบไป

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม