S 82870292

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "ย่าโมเกมส์" เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวัฒนศักดิ์ สุขมากสิน ผู้ช่วยหัวหน้างานกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา เป็นผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมอัญเชิญและเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์ วิ่งคบเพลิงการแข่งขันกีฬานักเรียน จากบริเวณหน้ามาร์โค โดยรับช่วงต่อจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช วิ่งส่งต่อให้กับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 บริเวณศูนย์ตรอ. รวมระยะทาง 250 เมตร ซึ่งการวิ่งคบเพลิงในการเปิดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ เริ่มจากลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีไปสิ้นสุดที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา เพิ่อเริ่มพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม