วานนี้ (30 ม.ค. 60) เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร  ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน (CISMED) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาวาระสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาสถาบันชุณหะวัณฯในรอบ 4 ปี และทิศทางการพัฒนาสถาบันต่อไปในอนาคต ในโอกาสนี้ คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานกรรมการฯได้มอบของขวัญปีใหม่แก่อธิการบดี มทร.อีสาน ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง และคณะกรรมการทุกท่าน ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถาบันชุณหะวัณฯ ที่นำโดย คุณฉัตร สุภัทรวณิชย์ ผู้อำนวยการคนแรกของสถาบันชุณหะวัณฯจะขับเคลื่อนองค์กรในกำกับนี้ให้เติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมเป็นเสาหลักของเอสเอ็มอีในภูมิภาค สมดังเจตนารมณ์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อไป

   

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม