วันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ สนามกีฬากลาง มทร.อีสาน ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน RMUTI Sports Day 2017 รวม 4 คณะ 1 วิทยาลัย ในสังกัด โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้น้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และแสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬาและเสริมสร้างความสามัคคีในการทำงานเป็นหมู่คณะ

สำหรับปีนี้ใช้ลูกบอลในการจุดคบเพลิง โดยนักกีฬาวิ่งคบเพลิงได้ทำการเตะลูกบอลเพลิงข้ามอัศจรรย์สูงกว่า 10 เมตร สู่กระถางคบเพลิง จากนั้นจึงเริ่มการแข่งขันอย่างเป็นทางการ เปิดสนามด้วยกีฬาฟุตบอลชาย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พบกับ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ผลปรากฏว่า วิศวกรรมฯ ชนะไป 3-1 ต่อด้วยการแข่งขันกรีฑา การประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ ตามลำดับ เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลและของที่ระลึกให้กับผู้ชนะและผู้เข้าร่วมแข่งขันเพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่แสดงได้แสดงออกถึงความสามัคคีกันในหมู่คณะจนประสบความสำเร็จ โดยในพิธีปิดการแข่งขันผู้เข้าร่วมงานทุกคนทั้งนักกีฬา กองเชียร์ และผู้เข้าชมทั่วไป ได้พร้อมใจกันร้องเพลงสามัคคีชุมนุม และเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นอันสิ้นสุดการแข่งขันกีฬาภายในRMUTI Sports Day 2017 ในปีนี้

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม