ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560 มทร.อีสาน ได้ต้อนรับอาจารย์วันชัย จิรพฤกษ์ภิญโญ จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ในการตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสานเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยการตรวจประเมินในครั้งนี้มหาวิทยาลัยได้รับคำแนะนำจากผู้ตรวจประเมินในมิติมุมมองอื่นๆ ที่หลายหลากมากขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม