วันที่ 23 มิ.ย. 60 มทร.อีสาน นครราชสีมา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ผศ.ดร. วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี เป็นประธานพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ณ หอประชุม วทัญญู ณ ถลางซึ่งมีนักศึกษาใหม่จากทุกคณะจำนวนทั้งสิ้น 3,400 คน เข้ารับการปฐมนิเทศเริ่มจากการบรรเลงพร้อมขับร้องประสานเสียง เพลงมหา'ลัย จากชมรม "ราชมงคลอีสาน ออร์เครสตร้า" การแนะนำผู้บริหาร หน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาได้รู้และใช้บริการได้อย่างถูกต้องรวมถึงแนะแนวทางในการเรียนการเข้าร่วมกิจกรรมและการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางสังคมเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่พึงประสงค์ของสังคมพร้อมได้รับเกียรติจากดร.สุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมากล่าวตัอนรับ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม