วันที่ 12 ก.ค. 60 ณ ศูนย์หนองระเวียง มทร.อีสาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในฐานะประธานเครือข่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้องถิ่นฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินโครงการ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ซึ่งมี ผศ.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดี มทร.อีสาน ประจำวิทยาเขตขอนแก่นเป็นประธานในพิธี โดยได้เข้าตรวจเยี่ยมและลงพื้นที่โรงเรียน ในการติดตามการดำเนินโครงการของมหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการดังกล่าว

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม