วันที่ 18 ก.ค. 60 บุคลากรด้านระบบราง มทร.อีสาน ประกอบด้วยบุคลากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จำนวน 4 คน, คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา จำนวน 3 คน, คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จำนวน 2 คน และบุคลากรจากวิทยาลัยระบบราง จำนวน 3 คน ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางในเขตภูมิภาคอาเซียน โดยได้เดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศมาเลเซียผ่านทางด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ และใช้บริการรถไฟความเร็วสูงในการเข้าศึกษาดูงานที่ต่างๆ ในประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้ได้เข้าดูโรงงานประกอบรถไฟฟ้า CRRC, SCOMI Rail Engineering และ CMK landas ที่ Seremban ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงและรถไฟรางคู่ที่จะมีการก่อสร้างในจังหวัดนครราชสีมาเร็วๆ นี้

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม