มทร.อีสานรวมใจ ตั้งจุดรับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ภาคอีสาน
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา จัดศูนย์รับบริจาคทรัพย์ สิ่งของและอุปกรณ์ยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดสกลนคร โดยรับบริจาคตั้งแต่วันที่ 31 กรกฏาคม – 2 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมจัดรถบริการวิ่งรับสิ่งของบริจาคในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาเพื่ออำนวยความสะดวกอีกทางหนึ่ง
          การตั้งจุดรับบริจาคในครั้งนี้ มทร.อีสาน นครราชสีมา จะนำทรัพย์และสิ่งของที่ได้รับทั้งหมดส่งไปยัง มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอพังโคนและได้รับผลกระทบไม่รุนแรงนัก ทำให้สามารถเป็นจุดพักสำหรับนำแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนครต่อไปได้ โดยนอกจากนี้ในส่วนของ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และ วิทยาเขตสุรินทร์ ได้มีการจัดศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยเช่นกัน อาทิ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด และ จังหวัดยโสธร เป็นต้น ซึ่ง 3 จังหวัดนี้ยังอยู่ในสภาวะวิกฤตจากการปล่อยน้ำเป็นจำนวนมากของเขื่อนลำปาว โดย มทร.อีสาน จะเริ่มทะยอยส่งของบริจาคไปยังวิทยาเขตสกลนคร ในวันที่ 5 สิงหาคม เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ให้ได้อย่างทั่วถึง

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม