13 พ.ย.2560 ทำพิธีเปิดป้าย วิทยาลัยระบบราง ไทย-จีน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (RMUTI) กับ Liuzho Railway Vocational Technical College (LRVTC) โดยมี Mr.Jiao Yaoguang รองผู้ว่าการเมืองหลิ่วโจ, Mr.Zhou Qun (President of Guangxi Rail Transit Engineering Vocational Education Group) อดีตอธิการบดี LRVTC, ท่านสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมเป็นสักขีพยานและให้การสนับสนุน โดยวิทยาลัยระบบราง ไทย-จีน แห่ง มทร.อีสาน จะเป็นศูนย์กลางในการผลิตบุคลากรระบบรางให้กับกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง ไม่ตำ่กว่าปีละ 2,000 คน โดยมี 9 มทร และกลุ่มสถาบันอาชีวะร่วมมือกันผลิต

ภาพ/ข่าว : ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม