14 พ.ย. 60 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ทำพิธีเปิด งานมหกรรมวิศวะ–ตะโกราย (Engineering Expo 2017) ที่ ห้างสรรสินค้า เซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา โดย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าฯนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งการจัดงานมหกรรมวิศวะ–ตะโกราย (Engineering Expo 2017) ขึ้นในครั้งนี้เพื่อแสดงผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีของอาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รรมถึงการนำเสนอหลักสูตรด้านวิศวกรรมที่สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา บรรยายให้ความรู้ ภายใต้แนวคิด แนวคิด อนาคตของโลกอยู่ที่การศึกษา การศึกษาที่ดี มีคุณธรรม จะทำให้โลกสงบ นอกจากนี้ในงานยังจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันสร้างสะพานกระดาษ และการข่งขัน Tech Talk : เทคโนโลยี ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้สถาบันการศึกษามีส่วนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดยมีนักเรียนในจังหวัดนครราชสีมาและประชาชนทั่วไปเข้าเร่วมงานกว่า 1,000 คน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม