วันที่ 8 ธ.ค. 60 ณ มทร.อีสาน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ได้จัดโครงการสืบสานวัฒธรรมลงแขกเกี่ยวข้าว โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมผู้บริหารร่วมต้อนรับประธานในพิธี นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในการนี้ ผศ.ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ มทร.อีสาน ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการสืบสานวัฒธรรมลงแขกเกี่ยวข้าวในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมการเกี่ยวข้าว ตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความภาคภูมิใจในวิถีไทย สร้างสามัคคีระหว่างชุมชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์และรายงานความก้าวหน้าการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้อีกด้วย ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 500 คน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม