วันที่ 22 ธ.ค. 2560 นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้บรรยายนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างภาคการศึกษากับการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสถาบันการศึกษาต้องให้การสนับสนุนทางด้านความรู้การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเน้นเรื่องความยั่งยืนเป็นสำคัญเพราะคำว่ายั่งยืนนั้นหมายถึงคุณภาพที่ดี และหากการท่องเที่ยวมีความยั่งยืนก็จะสามารถตอบโจทย์ในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้ในที่สุด ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 12/2560 โดยมีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ คณะผู้บริหาร มทร.อีสาน เข้าร่วมรับฟัง

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม