วันนี้ (15 ม.ค. 61) ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางไปสวัสดีปีใหม่ 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย และรองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่าน ทั้งนี้ได้มอบของที่ระลึกมหาวิทยาลัยฯ พร้อมหารือกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานจังหวัดและมหาวิทยาลัยเพื่อการดำเนินงานในการพัฒนาคน ชุมชน และประเทศต่อไปในอนาคต

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม