วันนี้ (26 มี.ค. 61) ในการประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมสัญจร ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พาณิชยการพระนคร) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร ได้มอบแนวคิดและนโยบายการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีอธิการบดีจาก มทร.ทั้ง 9 แห่ง ร่วมรับฟัง ในการนี้อธิการบดี มทร.อีสาน ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง ได้เข้าร่วมรับฟังนโยบายในครั้งนี้ด้วย โดยทิศทางของอุดมศึกษาไทยในอนาคตนั้น เน้นให้มหาวิทยาลัยปรับตัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามทิศทางอุดมศึกษารูปแบบใหม่อย่างเท่าทัน มีความยืดหยุ่นทางการศึกษา สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ร่วมมือกับภาคเอกชน ชุมชนมากขึ้น และมหาวิทยาลัยต้องสามารถสอนเด็กให้มีกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับภาพใหญ่ของโลกได้ อีกทั้งมหาวิทยาลัยต้องเตรียมพร้อมพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุให้สามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพและมีทักษะด้านเทคโนโลยี เพื่อตอบโจทย์ประเทศในการยกระดับสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แนะให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งเพิ่มคำนิยามเดิมจาก “บัณฑิตนักปฏิบัติ” เป็น“บัณฑิตนักปฏิบัติแบบมืออาชีพและมีทักษะชั้นสูง” เพื่อแสดงออกถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาของ มทร. ให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศไทย

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม