พาดหวสงกรานต1

วันที่ 11 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยาราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยศูนย์วัฒนธรรม จัดโครงการวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2561 “บุญสงกรานต์สืบสานประเพณี วิถีพุทธ วิธีธรรม วิถีไทย” ณ ลานมรกต โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัด ในปีนี้มีความพิเศษอย่างยิ่ง เนื่องจาก ชาวมทร.อีสาน ได้จัดขบวนแห่อัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 9 วัด โดยบุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วมขบวนจะแต่งกายด้วยชุดไทย ชุดผ้าไทย ชุดไทยย้อนยุค ชุดไทยร่วมสมัย หรือเสื้อสงกรานต์ลายดอก ซึ่งมีความสวยงามตามกระแสละครดัง “บุพเพสันนิวาส” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 800 คน ในขบวนประกอบด้วย
ขบวนที่ 1 วัดสุทธจินดา ผู้แห่ บุคลากรจากสำนักงานอธิการบดี วิทยาลัยระบบราง และสถาบันการบินแห่ง มทร.อีสาน
ขบวนที่ 2 วัดสมานมิตร ผู้แห่ บุคลากรจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักงานกฎหมาย ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศูนย์ศึกษานานาชาติ สำนักงานบริหารสินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบภายใน และศูนย์หนองระเวียง
ขบวนที่ 3 วัดพระนารายณ์ ผู้แห่ บุคลากรและนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ขบวนที่ 4 วัดศาลาลอย ผู้แห่ บุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สถาบันบริการวิชาการ สำนักศึกษาทั่วไป ศูนย์วิจัยทุ่งกุลาร้องไห้
ขบวนที่ 5 วัดพายัพ ผู้แห่ บุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
ขบวนที่ 6 วัดอิสาณ ผู้แห่ บุคลากรจากสำนักวิทยบริการ สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจ- เอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน
ขบวนที่ 7 วัดบูรพ์ ผู้แห่ บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
ขบวนที่ 8 วัดบึงพระอารามหลวง ผู้แห่ บุคลากรและนักศึกษาจากวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาขีพ
ขบวนที่ 9 พระประจำมหาวิทยาลัย หลวงพ่อนพ ผู้แห่ บุคลากรและนักศึกษาคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
โดยผลการประกวดขบวนแห่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ขบวนที่ 3 วัดพระนารายณ์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ขบวนที่ 1 วัดสุทธจินดา จากบุคลากรจากสำนักงานอธิการบดี วิทยาลัยระบบราง และสถาบันการบินแห่ง มทร.อีสาน นอกจากนี้ยังมีพิธีทรงน้ำพระพุทธรูปทั้ง 9 องค์ และพิธีฮดสรงน้ำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และอาจารย์ผู้อาวุธโส ผู้มีพระคุณแก่มทร.อีสาน การจัดซุ้มอาหารเครื่องดื่ม เพื่อบริการแก่ผุ้เข้าร่วมงานฟรีตลอดงาน และการแสดงจากชมรมพื้นถิ่นอีสาน บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น และสนุกสนาน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม