มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาและผู้สร้างคุณประโยชน์ มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 9 โดยมี ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์(ผู้แทนอธิการบดี มทร.อีสาน) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมมอบเกียรติบัตรและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และบรรยายรายละเอียดแนะนำการเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเดินทางศึกษาดูงานด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้านวัฒนธรรมการดำรงชีวิต และด้านสถาปัตยกรรม ณ ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 18-22 เมษายน 2561 เพื่อทำการพัฒนาและสร้างเสริมประสบการณ์เพิ่มเติม และเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้กับผู้ที่เสียสละทำหน้าที่ช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในหลายๆ ด้าน รวมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาที่จะเข้ามาเป็นผู้นำนักศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างผลงานให้กับมหาวิทยาลัยและสังคมโดยรวมต่อไป

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม