วันนี้ (27 เม.ย. 61) เมื่อเวลา 09.00 น. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธนพรัตนสัตถาสีมามงคลพิสุทธิ์ พระประจำมหาวิทยาลัย พิธีรดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องกรกมล โรงแรมเดอะสุโกศล นอกจากนี้ยังได้จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 4 /2561 โดยมี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯและคณะผู้บริหารเข้าร่วมในการประชุม อย่างพร้อมเพรียง สำหรับการประชุมฯครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตลอดเดือนที่ผ่านมา พร้อมรับฟังการนำเสนอ ผังแม่บทพื้นที่ของมทร.อีสานทั้ง 4 พื้นที่ และการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอธิการบดี

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม