บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ ปี พ.ศ. 2561-2563
ระหว่าง
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ราชอาณาจักรไทย
กับ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม