วันที่ 30 เม.ย. 61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มทร.อีสานทุกวิทยาเขต ได้เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม ณ หอประชุมพระพิรุณ ระลึกโปรดเกล้า มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี(ประธานกรรมการมูลนิธิยุวสถิรคุณ) เป็นประธานกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรคุณธรรม นอกจากนี้มีการบรรยายเรื่อง ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรคุณธรรม โดยนายปราโมทย์ โชติมงคล ผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ และเรื่อง ชี้แจงกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม โดยรองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ รองผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเกิดความรู้ความเข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผล พร้อมตระหนักถึงคุณค่าแห่งคุณธรรม

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม