วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน (ประธานที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทปอ.มทร.) เข้าร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความเข้าใจร่วมกับรัฐมนตรีฯ และอธิการบดี 9 มทร. โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมปรึกษาหารือ เรื่อง การรวมกระทรวงวิทย์ฯ+สกอ.+สถาบันวิจัยฯ เข้าด้วยกันเป็นกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม (ชื่อเบื้องต้น) ซึ่งกลุ่ม มทร. เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งและเห็นสอดคล้องกับกลุ่ม ทปอ.ประเทศไทย และ ทปอ.มรภ. ซึ่ง มทร. ต้องขอขอบคุณรัฐมนตรีทั้ง 3 ท่าน ที่เห็นศักยภาพกลุ่มราชมงคลว่าเป็นมหาวิทยาลัยทางเทคโนโลยีที่สามารถผลิตกำลังคน 4.0 เพื่อโจทย์ 10 อุตสาหกรรมหลักของประเทศได้สามารถผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อตอบโจทย์ และผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง ในฐานะประธาน ทปอ.มทร. อยากบอกภาครัฐและสังคมว่ากลุ่ม มทร. พร้อมเดินหน้าพัฒนากำลังคนเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม