วันที่ 6 มิ.ย. 61 วันแรกของกิจกรรมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลังจากที่คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้ทำข้อตกลงร่วมทางวิชาการ (MOU) กับโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)นั้น ทีมวิทยากรศูนย์ GLOBE STEM คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์จึงได้ทำการเปิดตัวด้วยกิจกรรม GLOBE ให้กับน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 5 ณ คุรุสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยบรรยายกาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและอัดแน่นความรู้จากการเรียนรู้นอกห้องเรียน

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม