นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบเซรามิก คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน คว้า 5 รางวัล ในการประกวดออกแบบภาพโมเสกระดับประเทศ ภายใตการดูแลของ อ.ณัฏฐริกา กงสะกุ โดยผลงาน “สายใย อีสาน ศรัทธา” คว้ารางวัลชนะเลิศ, ผลงาน “วิถีอีสาน” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1, ผลงาน “จุฬาลอยลม” ผลงาน “อุดมสมบูรณ์” และผลงาน “ชีวิตของเจ้าแมว” ได้รับรางวัลชมเชย

  

  

  

mosaic 04

 

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม