ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคนเก่งทุกคน
นางสาวรสา เฉื่อยมณี
นางสาวศศิกานต์ โทจันทร์
นางสาวสิริรัตน์ ใจดี
นางสาวรุ่งนภา กองโคกกรว
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี

อาจารย์มนฑกาล พงษ์เกษม
อาจารย์ศรัณย์พร รักษาพงษ์ 
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ “ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภททีม ระดับ อาชีวศึกษา” ในการแข่งขันการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทาน พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
19 มกราคม 2561

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม