ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคนเก่งทุกคน
1. นางสาวรสา เฉื่อยมณี
2. นางสาวศศิกานต์ โทจันทร์
3. นายกรภัทร สว่างศรี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม 
-----------------------------
1. นางสาวกัญญาณัฐ คำเขียว
2. นางสาวนิสาลักษณ์ ฤทธิ์ล้ำเลิศ
3. นางสาวสิริรัตน์ ใจดี
ได้รับรางวัลชมเชย ประเภททีม
-----------------------------
โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี "สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร" ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในวันที่ 26 มกราคม 2561

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม