ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในงาน “การสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ๙ มทร. ครั้งที่ ๖”
น.ส.กาญจนาพร เพาะปลูก รางวัลชนะเลิศ การเขียนแผนธุรกิจ
นาย เบนจมิน เอลลิส รางวัลชนะเลิศ การประกวดปลงานบัณทิตนักปฏิบัติ ทักษะภาษาอังกฤษ
น.ส.กนกวรรณ ฉิมนอก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การเขียนแผนธุรกิจ

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม