มทร.อีสาน จิตอาสาพลังใจโคราช รับลงทะเบียนฉีดวัคซีน ประจำวันที่ 9 ก.ค. 64

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 จิตอาสา มทร.อีสาน ร่วมด้วยช่วยกันปฏิบัติภารกิจช่วยชาวโคราช ณ ศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนโคราช ณ ศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ณ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา โดยการให้บริการในวันนี้ มีจิตอาสาของ มทร.อีสาน ร่วมปฏิบัติภารกิจกว่า 30 คน ทำหน้าที่รับลงทะเบียนให้กับผู้เข้ารับวัคซีนซิโนแวคเข็ม 2 ที่เดินทางมารับวัคซีนตามใบนัดทั้งสิ้น แม้ว่าในวันนี้จังหวัดนครราชสีมา จะมียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งสูงถึง 71 ราย ทำให้ศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนเองต้องเพิ่มมาตรการป้องกันและรักษาระยะห่างอย่างเข้มงวด เพื่อลดความเสี่ยงให้กับมั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้ารับบริการ ทั้งนี้จากที่ประชุม ศบค.จังหวัดนครราชสีมาได้มีมติเห็นชอบให้มี 7 มาตรการสำคัญคุมโควิด-19 ดังนี้ ขอความร่วมมืองดออกบ้าน 23.00-04.00 น. ร้านอาหารเปิดได้ถึง 4 ทุ่ม / นั่งทานได้ถึง 3 ทุ่ม ร้านสะดวกซื้อ ปิด 22.00-05.00 น. สถานศึกษา งด On-site ถึง 31 […]

pradmin2

9 July 2021

นักล่ารางวัล มทร.อีสาน สร้างแอนิเมชัน ติด 30 ทีมหลักของประเทศ ลุ้น ! เข้าเป็น 10 สุดยอดนักสร้างสรรค์ 19 ก.ค. นี้

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน ส่งผลงานแอนิเมชันเข้าร่วมประกวดในงาน Thailand Animator Festival 6 (TAF6) : Festival_From_Home เทศกาลเฟ้นหานักสร้างสรรค์แอนิเมชันไทย เพื่อสร้างโอกาสในการแจ้งเกิดให้กับเวทีระดับโลก ซึ่งงานนี้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดแบบไม่จำกัดเนื้อหา ไม่จำกัดรูปแบบ ไม่จำกัดความยาว และไม่จำกัดอายุ โดย คมกริช ธาระวานิช, นวชา ธรรมลักษมีบุญ, พงษ์ศธร เอี่ยมเติม นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน สร้างสรรค์ผลงาน Invest in your Future ชนะใจกรรมการได้เป็น 1 ใน 30 ทีมสุดท้าย ที่ผ่านเข้ารอบการประกวดในปีนี้ โดยจะมีการประกาศผล TAF Award TOP10 Best Animations ในวันจันทร์ที่ 19 กรกฏาคม 2564 ทั้งนี้ มทร.อีสาน จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งกำลังใจให้ทีมงานนักศึกษาจาก […]

pradmin2

9 July 2021

มทร.อีสาน ตั้งโมเดลพัฒนาพืชกัญชากัญชง ปักธงให้ มทร.อีสาน ทุกวิทยาเขตร่วมกันขับเคลื่อน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิตัล สารสนเทศและกิจการสภามหาวิทยาลัย ดร.กิติพงษ์ เวชกามา ผู้ช่วยอธิการบดี และดร.โสภิดา สัมปัตติกร ผู้ช่วยอธิการบดี ได้ต้อนรับ ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่สู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ ณ ห้องประชุมแคนา ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน นครราชสีมา ซึ่งมีคณบดีสถาบันสหสรรพศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันบริการวิชาการ ผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากัญชา กัญชง และสมุนไพร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดย รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร ได้กล่าวสรุปแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ FOOD & Health ของ มทร.อีสาน และรับฟังการบรรยายจาก ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน เกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่สู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจากการหารือในครั้งนี้ มทร.อีสาน มีแผนที่จะพัฒนาพืชสมุนไพรกัญชาและกัญชงแบบครบวงจร ทั้งในด้านของการปลูก […]

pradmin2

9 July 2021

มทร.อีสาน มอบชุดอุปกรณ์ฆ่าเชื้อไวรัสด้วยหลอดยูวีซีแบบแนวตั้งให้โรงพยาบาลโพนนาแก้ว

รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยว่า มทร.อีสาน เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการทำงานด้านการช่วยเหลือสังคม โดยได้รับนโยบายจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน ในการให้ความช่วยเหลือสังคมในสภาวะวิกฤต การระบาดโรค การเกิดอุทกภัย และภัยพิบัติทางธรรมชาติ และในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อคนภาคอีสานและเพื่อเยาวชนคนไทย จึงได้ขอความร่วมมือให้ทุกคณะ ทุกวิทยาเขต ให้ความช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ในรูปแบบที่สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย เช่น การประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ตั้งมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น โรงพยาบาลพังโคน จ.สกลนคร โรงพยาบาลสุรินทร์ จ.สุรินทร์ รวมถึง การส่งจิตอาสาเพื่ออำนวยความสะดวกร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา การเปิดพื้นที่ภายใน มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ให้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลพังโคน เหล่านี้คือ พันธกิจสำคัญในการเกื้อหนุนหน่วยงานหลักของประเทศ และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ มทร.อีสาน ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม เพื่อให้คนไทยผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปได้ด้วยดี ดร.นิธิโรจน์ พรสุวรรณเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เปิดเผยว่า  ทางโรงพยาบาลโพนนาแก้ว ได้ประสานเข้ามาเพื่อขอสนับสนุน อุปกรณ์ที่ฆ่าเชื้อไวรัสในอากาศ จึงได้ประดิษฐ์ชุดอุปกรณ์ฆ่าเชื้อไวรัสด้วยหลอดยูวีซีแบบแนวตั้ง […]

pradmin2

9 July 2021
Message us
English EN Thai TH