ติดต่อเรา


แผนที่

สถานที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-233000 โทรสาร : 044-233052  อีเมล์ :  info@rmuti.ac.th  
ที่อยู่หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ : saraban@rmuti.ac.th


การติดต่อหน่วยงานภายใน กรุณาโทร 044-233-000 จากนั้นต่อไปที่หมายเลขหน่วยงานที่ท่านต้องการติดต่อ

ตัวอย่าง 044-233-000 ต่อ 2295

ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต่อ 2290 ถึง 2294
ติดต่อขอใช้พื้นที่หรือสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย (งานบริหารสินทรัพย์) ต่อ 2240, 2241
ติดต่อข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อ ต่อ 2734
ติดต่อขอข้อมูลงานทะเบียน ต่อ 2751

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเลขภายใน 2888

Message us
English EN Thai TH