การขอรับเงินคืนค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการศึกษา

ข้อแนะนำในการขอรับเงินคืนค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าสนับสนุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 คืน

1 . ศึกษารายละเอียดและข้อตกลง ก่อนรับเงินลดหย่อน

▶  ประกาศลดค่าบำรุงการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
▶  ขั้นตอนการขอรับเงินส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา

2. เตรียมบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน

ขั้นตอนและช่องทางการลงทะเบียนพร้อมเพย์ของแต่ละธนาคาร

แหล่งที่มา : วิธีผูกบัญชีกับพร้อมเพย์ | ธปท. กับมาตรการช่วยเหลือในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 (bot.or.th). 21 สิงหาคม 2564

3. เข้าระบบเพื่อขอเลือกรับสิทธ์ รอบที่ 4 (รอบสุดท้าย) ภายในวันที่ 20-25 ตุลาคม 2564 ▶ ▶  คลิก!!  

4. รอรับเงินผ่านพร้อมเพย์ ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ยืนยันสิทธิ์

5. สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ขอให้ติดต่อกองคลัง ในวิทยาเขตที่ตนเองศึกษาอยู่

●● รณีนักศึกษายืนยันสิทธิ์ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเปิดระบบให้ยืนยันสิทธิ์อีกครั้ง โดยให้นักศึกษา Add Line กองคลัง มทร.อีสาน ” ยืนยันสิทธิ์ผิด ”
พร้อมกับแนบรูปถ่ายบัตรประชาชน หรือบัตรนักศึกษา

●● สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับเงินคืน 10 % รอบแรกเนื่องจากยังไม่ยื่นเอกสารหรือเอกสารไม่ถูกต้อง ให้นักศึกษายืนยันสิทธิ์ในระบบได้เลย