มทร.อีสาน ร่วมกับ เทศบาลนครนครราชสีมา ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในมหาวิทยาลัย

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เทศบาลนครนครราชสีมา เข้าให้บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับ มทร.อีสาน โดยมี ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผศ.สุรพจน์ วัชโรภากุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยร่วมให้การต้อนรับ และรับฟังขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันตนเองในการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ซึ่งการพ่นยาฆ่าเชื้อในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทีมงานเทศบาลนครนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่จิตอาสาของมหาวิทยาลัยร่วมกันดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อภายในห้องสำนักงาน และบริเวณอาคารทั้งหมดของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคและกำจัดเชื้อไวรัสโควิด-19 เสริมสร้างสุขอนามัยในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ปลอดภัยกับบุคลากรและนักศึกษาพร้อมจับมือกันก้าวผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19นี้ไปได้ด้วยดี

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ภาพ : ไพฑูรย์ เคนท้าว