มทร.อีสาน มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน พร้อมด้วย อาจารย์ปราณี สกุลลิขเรศสีมา อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เข้าส่งมอบแผ่นกั้นอะคริลิคป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ พร้อมกับติดตั้งให้กับแผนกเบาหวาน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำนวน 4 ชุด เพื่อให้ทีมงานบุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ป้องกันเชื้อโรคต่าง ๆ ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ผู้ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันจาก มทร.อีสาน ได้กล่าวให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนในโอกาสนี้อีกด้วย

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ที่มา : อาจารย์ปราณี สกุลลิขเรศสีมา