จิตอาสา มทร.อีสาน ใจชื้นวัคซีนโควิดเข้าเพิ่ม 7 มิ.ย. นี้ เร่งส่งทัพเสริมช่วยศูนย์ฉีดวัคซีนเซ็นทรัลโคราช รองรับ ปชช. ที่เข้าใช้บริการ


วันที่ 5 มิถุนายน 2564 จิตอาสา มทร.อีสาน นำโดย ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผศ.สุรพจน์ วัชโรภากุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหารจากทุกคณะ ทุกสถาบัน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมปฏิบัติภารกิจรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ประจำศูนย์ให้บริการ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

ทั้งนี้ จิตอาสา มทร.อีสาน ได้ช่วยเหลือทีมงานบุคลากรทางการแพทย์ในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนจังหวัดนครราชสีมา มาอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และคาดว่าจะร่วมปฏิบัติภารกิจทำความดีต่อไปจนกว่าจะดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนได้ทั่วถึงทั้งจังหวัดนครราชสีมา

และจากการติดตามข่าวสารจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา แจ้งว่า ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 จะมีวัคซีนมาเพิ่มเพื่อให้บริการฉีดแก่ประชาชน ที่ลงทะเบียนขอรับวัคซีนกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาผ่านทาง หมอพร้อม หรือ มหาราชพร้อม ตามที่ได้วันเวลานัดไว้ โดยคาดว่าจะมียอดผู้เข้ารับบริการกว่า 6,000 คนต่อวัน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่ลงทะเบียนจองคิวไว้แล้วได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง จึงยังไม่เปิดให้บริการสำหรับผู้ ที่ต้องการ Walk in โดยแนะนำให้ท่านลงทะเบียนเพื่อจองคิวขอรับวัคซีนผ่านทางช่องทาง โคราชพร้อม ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และเข้าไปรับการฉีดตามวันเวลาที่แอปพลิเคชันแจ้งต่อไป อย่างไรก็ดีสำหรับสถานการณ์การให้บริการฉีดวัคซีนโควิดแก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ยังจำเป็นต้องติดตามข่าวสารจากทางโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน ซึ่งในรายละเอียดการให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ ขอให้ประชาชนรับข่าวสารอย่างระมัดระวัง และให้ติดตามผ่านทาง Facebook : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ( www.facebook.com/MaharatNakhonratchasimaOfficial ) เป็นหลัก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนที่สุด

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ภาพ : Best Jirapan