มทร.อีสาน โดย สถาบันชุณหะวัณฯ จัด Pitching idea innovation ระดับมหาวิทยาลัย รอบที่ 1 ไปสู้ในระดับภาคอีสานต่อไป

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 มทร.อีสาน โดย สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรม Pitching idea innovation ระดับมหาวิทยาลัย รอบที่ 1 ภายใต้โครงการ Startup Thailand League  2022 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญาพร ดวงสา ผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมคณะกรรมการที่ให้คำแนะนำ แก่ทีมผู้เข้าแข่งขันก่อนถึงรอบคัดเลือก 5 ทีมสุดท้ายที่มีศักยภาพในการแข่งขันระดับภูมิภาค ในวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2565  ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาลัยวิทยาลัยอุบลราชธานี

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนการ Pitching รอบคัดเลือก และได้เก็บเกี่ยวความรู้ คำแนะนำจากวิทยากร เพื่อปรับปรุงแก้ไขรูปแบบธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ส่งผลให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมพ์นิภา รัตนจันทร์, ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน คณะบริหารธุรกิจ, ดร.วีรวัตร นามานุศาสตร์ คณะสหสรรพศาสตร์ และอาจารย์ศราวุฑ คงลำพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมให้คำแนะนำแก่นักศึกษาในโครงการ

สถาบันชุณหะวัญเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน /ข่าว

Message us