อธิการบดี มทร.อีสาน นำทีมงานจิตอาสามหาวิทยาลัย ร่วมปฏิบัติภารกิจให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ประจำวันที่ 11 ก.ย. 64

วันที่ 11 กันยายน 2564 รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.อีสาน นำทีมบุคลากรและนักศึกษาจิตอาสาของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมทำความดีด้วยหัวใจปฏิบัติภารกิจร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา พร้อมกันนี้ รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร ได้นำขนมไปมอบให้กับทีมงานจิตอาสาที่ปฏิบัติงานในวันนี้ด้วย

โดยการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาในวันนี้ ให้บริการแก่ผู้ที่มีคิวฉีดซิโนแวคเข็ม 1 ในวันที่วันที่ 11-12 กันยายน 2564 และผู้ที่มีคิวฉีด Astra Zeneca เข็มที่ 2 ในวันที่ 11-12 กันยายน 2564 รวมถึงผู้ที่มีคิวฉีดซิโนฟาร์ม ในวันที่ 11-12 กันยายน 2564 ทั้งนี้ไม่เปิดรับสำหรับผู้ที่มาวันผิดนัด และ Walk in โดยทาง รพ.มหาราชนครราชสีมาได้ประกาศในวันนี้ว่า ของดให้บริการในวันที่ 12 กันยายน 2564 เพื่อทำความสะอาดศูนย์ให้บริการ ซึ่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทาง รพ.มหาราชนครราชสีมา ผ่านทาง Facebook : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ จิตอาสา มทร.อีสาน ได้รับการสนับสนุนอาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม จากผู้ใจบุญเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยขอขอบคุณน้ำใจจากทุกท่านที่ให้การสนับสนุนทีมงานจิตอาสาเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และท่านใดที่ประสงค์ร่วมนำของกินของใช้มาสนับสนุนจิตอาสาและทีมงานบุคลากรทางการแพทย์สามารถนำไปมอบให้ภายในงานได้เลย โดยแจ้งที่จุดให้บริการลงทะเบียนผู้ฉีดวัคซีน หรือทีมงานบุคลากรทางการแพทย์บริเวณด้านหน้าฮอลล์ เพื่อเป็นพลังใจให้กันในการปฏิบัติภารกิจช่วยชาวโคราชให้ได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงในเร็ววันต่อไป

ข่าว : จิตสุภา ประหา

ภาพ : จิรพรรณ นวมโคกสูง