มทร.อีสาน ผนึก บ.ไทยออยล์ฯ ต่อความร่วมมือระยะ 2 เพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติคุณภาพสูงของ มทร.อีสาน

วันที่ 12 มกราคม 2565 มทร.อีสาน และ บริษัท ไทยออยล์เอนเนอร์ยีเซอร์วิส จำกัด ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน โดยมี รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน ลงนามร่วมกับ นายวิโรจน์ วงศ์สถิรยาคุณ กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยออยล์เอนเนอร์ยีเซอร์วิส จำกัด ซึ่งจัดขึ้นผ่าระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สำหรับการทำความร่วมมือนี้ เป็นการสานต่อความร่วมมือต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งสืบเนื่องจากการทำความร่วมมือกันครั้งแรกในปี 2561 นั้นสิ้นสุดลง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนานักศึกษาและบุคลากร ให้มีทักษะที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ รวมถึงภายใต้ความร่วมมือนี้ ทางบริษัท ไทยออยล์เอนเนอร์ยีเซอร์วิส จำกัด จะสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา มทร.อีสาน ที่มีผลการเรียนดีหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นอกจากนี้ทางบริษัทยังดปิดโอกาสให้นักศึกษา มทร.อีสาน ได้สมัครเข้าปฏิบัติหลังสำเร็จการศึกษาทันทีอีกด้วย และตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาในการทำความร่วมมือกันในครั้งแรกนั้นประสบความสำเร็จด้วยดี มีนักศึกษาที่ได้เข้าไปปฏิบัติงานกับทางบริษัทเป็นจำนวนมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการศึกษาที่ มทร.อีสานนั้น เป็นเครื่องหมายการันตีให้กับนักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจได้ว่า “เรียน มทร.อีสาน จบแล้วมีงานทำอย่างแน่นอน”

พร้อมกันนี้ในพิธีลงนามความร่วมมือ มทร.อีสาน ได้รับมอบ ชิ้นงานตรวจสอบแบบไม่ทำลาย โดยใช้อนุภาคแม่เหล็ก เพื่อมาใช้ประกอบการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จาก บริษัท ไทยออยล์เอนเนอร์ยีเซอร์วิส จำกัด อีกด้วย

ข่าว : จิตสุภา ประหา

Message us