มทร.อีสาน ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา จิตอาสาของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มทร.อีสาน นครราชสีมา

ทั้งนี้ มทร.อีสาน ได้ร่วมใจกันปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ซึ่ง มทร.อีสาน มีปณิธานในการที่จะดำรงรักษาป่าไม้และสิ่งแวดล้อม อันเป็นพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่จะช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนจากการเจริญเติบโตของสังคมเมืองในปัจจุบัน พร้อมทั้งการปลูกต้นไม้นี้ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับบุคลากรและนักศึกษาให้เกิดการมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม และนอกจากนี้ต้นไม้ทุกต้นที่ได้ร่วมกันปลูกในครั้งนี้ จะเป็นต้นไม้สายรหัสจากรุ่นสู่รุ่นของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ

Message us