จิตอาสา มทร.อีสาน ปฏิบัติภารกิจให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ร่วม รพ.มหาราชนครราชสีมา ประจำวันที่ 14 ก.ย. 64

วันที่ 14 กันยายน 2564 มทร.อีสาน ส่งทีมบุคลากรและนักศึกษาจิตอาสาของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมทำความดีด้วยหัวใจปฏิบัติภารกิจร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา โดยจิตอาสาของ มทร.อีสาน มีหน้าที่รับลงทะเบียนผู้ที่มารับวัคซีน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ 2 ในการเข้ารับบริการ

โดยการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาในวันนี้ งดให้บริการแก่ผู้ที่มีคิวฉีดซิโนแวคเข็ม 1 ในวันที่ 14 กันยายน 2564 โดยให้บริการเฉพาะผู้ที่มีคิวฉีดแอสตราเซเนกา เข็มที่ 2 ในวันที่ 14 กันยายน 2564 และผู้ที่มีคิวฉีดซิโนฟาร์ม เข็ม 1 และ 2 ในวันที่ 14 กันยายน 2564 รวมถึงให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ แก่ชาวต่างชาติและนักเรียนที่จะเดินทางไปเรียนต่างประเทศเท่านั้น ทั้งนี้ไม่เปิดรับสำหรับผู้ที่มาผิดวันนัด และ Walk in ซึ่งรายละเอียดการฉีดวัคซีนในแต่ละวันทาง รพ.มหาราชนครราชสีมาได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง Facebook : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ประชาชนเข้าไปติดตามข่าวสารเป็นประจำทุกวัน

ทั้งนี้ จิตอาสา มทร.อีสาน ได้รับการสนับสนุนอาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม จากผู้ใจบุญเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยขอขอบคุณน้ำใจจากทุกท่านที่ให้การสนับสนุนทีมงานจิตอาสาเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และท่านใดที่ประสงค์ร่วมนำของกินของใช้มาสนับสนุนจิตอาสาและทีมงานบุคลากรทางการแพทย์สามารถนำไปมอบให้ภายในงานได้เลย โดยแจ้งที่จุดให้บริการลงทะเบียนผู้ฉีดวัคซีน หรือทีมงานบุคลากรทางการแพทย์บริเวณด้านหน้าฮอลล์ เพื่อเป็นพลังใจให้กันในการปฏิบัติภารกิจช่วยชาวโคราชให้ได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงในเร็ววันต่อไป

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ภาพ : จิรพรรณ นวมโคกสูง