ปวส. เทคนิคระบบราง มทร.อีสาน พร้อมโกอินเตอร์ ปรับกรอบคุณวุฒิรับการทำงานทั่วอาเซียน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 มทร.อีสาน โดย อาจารย์กัมปนาท ถ่ายสูงเนิน หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ และผู้แทนองค์กรรับรองฯ นำทีมอาจารย์โปรแกรมช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง เข้ารับการประเมินจากคณะผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อขยายขอบข่ายและเพิ่มอาชีพในการประเมินบุคคลให้สอดคล้องกับความต้องการช่างเทคนิคทางด้านซ่อมบำรุงด้านระบบรางของประเทศไทย ในการขยายขอบข่ายครั้งนี้ได้ปรับขอบข่ายให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอาเซียน เพื่อสร้างการยอมรับช่างเทคนิคระบบรางไทยสู่อาเซียน และสร้างศูนย์รับรองด้านรางที่พร้อมที่สุดในภูมิภาค

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ /ข่าว

Message us