มทร.อีสาน บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้แทนหน่วยงานจาก มทร.อีสาน ทุกวิทยาเขต เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) กรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยได้กล่าวบทอาศิรวาท ดังความว่า

มิ่งมงคล เฉลิมลักษณ์ พระทรงศรี
พระราชินี สุทิดา ประชาสันต์
ดุจดั่งเจ้า ชีวา น้อมชีวัน
ราษฎร์ ถวายบังคมคัล พระพรชัย
ก้มกราบแทบ บาทบงสุ์ ไว้เหนือเกล้า
พสกนิกร ทุกหมู่เหล่า ต่างขานไข
เฉลิมพระชนม์ ผ่านเผ้า อันเกรียงไกร
พิพัฒน์ สวัสดิชัย ปวงประชา
ทรงปกป้อง เหล่าเรา ข้าทวยราษฎร์
ทรงมุ่งมาด หมายมั่น ทุกทิศา
ทรงประทับ เคียงกษัตริย์ แห่งพสุธา
ให้โลกหล้า จารึกไว้ ในแผ่นดิน
ข้าพระพุทธเจ้า มทร.อีสาน ขอน้อมจิต
ดั่งเทวา พร้อมนิมิต กระแสสินธุ์
ดั่งธารใส ชโลมองค์ จากอมรินทร์
เหล่าพสก ต่างยลยิน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประพันธ์ โดย อ.ดร.จิณณพัต โรจนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน

จิตสุภา ประหา /ข่าว

พลกฤต จารัตน์ /ภาพ

Message us