สถาบันบริการวิชาการแห่ง มทร.อีสาน จัดประชุม คกก.สถาบันฯ ครั้งที่ 9/2564 พร้อมแสดงความยินดีกับอธิการบดี มทร.อีสาน

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นางสาวจุฬาลักษณ์ พลเสนา ผู้อำนวยการสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดประชุมคณะกรรรมการสถาบันบริการวิชาการแห่ง มทร.อีสาน ครั้งที่ 9/2564 ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยมี นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าร่วมประชุม ในฐานะที่ปรึกษาสถาบันฯ และมี นายสุรวุฒิ เชิดชัย ประธาน บจก. เชิดชัย คอร์เปอร์เรชั่น ในฐานะกรรมการสถาบันบริการวิชาการฯ เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยในโอกาสนี้ นายชรินทร์ ทองสุข และนายสุรวุฒิ เชิดชัย ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร ที่เข้ารับตำแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในครั้งนี้ด้วย

ข่าว : จิตสุภา ประหา