มทร.อีสาน ส่งจิตอาสาเข้าเสริมทัพให้บริการ ปชช. หลัง รพ.มหาราชนครราชสีมา ประกาศกลับมาให้บริการฉีดวัคซีนอีกครั้ง

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 มทร.อีสาน ส่งทีมงานบุคลากรและนักศึกษาตอาสาของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา โดยจิตอาสาของ มทร.อีสาน มีหน้าที่รับลงทะเบียนผู้ที่มารับวัคซีน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ 2 ในการเข้ารับบริการ

โดยการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาครั้งนี้ เป็นการเปิดให้บริการรอบที่ 2 หลังจากที่ประกาศปิดให้บริการไป เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งในขณะนั้นเนื่องจากเป็นช่วงที่มีกระแสการปรับเปลี่ยนสูตรการให้บริการวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งอาจสร้างความสับสนให้กับประชาชนได้ รวมถึงเป็นช่วงที่วัคซีนไม่พร้อมให้บริการ ทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจึงได้ประกาศปิดให้บริการแบบไม่มีกำหนด ซึ่งในวันนี้ได้หลังจากได้รับการจัดสรรวัคซีนมาพร้อมแล้วทางโรงพยาบาลจึงได้กลับมาให้บริการอีกครั้ง โดยเปิดรับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่าน มหาราชพร้อม (โคราชพร้อม) ที่จองคิวฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็ม 1 ไว้วันที่ 17 มิถุนายน 2564 พร้อมทั้งทางโรงพยาบาลได้มีการปรับสูตรการฉีดวัคซีนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยให้บริการฉีดเข็ม 1 เป็นซิโนแวค และฉีดเข็ม 2 เป็นแอสตราเซเนกา สำหรับประชาชนทุกกลุ่ม ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลให้แก่ประชาชนได้ทราบอย่างต่อเนื่อง ผ่านทาง Line : @Maharatkorat นอกจากนี้ประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีน สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเองผ่าน https://covidmnrh.com/kovac19.php

และสำหรับการให้บริการของจิตอาสา มทร.อีสาน ในวันแรกของการกลับมาให้บริการ พบว่ามีประชาชนเดินทางมารับวัคซีนไม่มากนัก แต่ยังคงเป็นไปตามยอดที่มีผู้ทะเบียนไว้ ซึ่งระหว่างการปฏิบัติภารกิจ ทางสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ส่งผู้แทนเข้ามอบเงินสนับสนุนให้แก่จิตอาสาของ มทร.อีสาน เป็นจำนวน 5,000 บาท โดยมอบให้เพื่อนำไปใช้ดูแลทีมงานผู้มาปฏิบัติภารกิจในทุก ๆ วันต่อไป

ข่าว : จิตสุภา ประหา

ภาพ : อุไรวรรณ หินเธาว์